Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

  • Dyrektor – Beata Orczyk
  • Wicedyrektor – Anna Gąstał - Kaczmarek
  • Wicedyrektor – Iwona Wójcik
  • Kierownik świetlicy – Anna Klimko - Sztolcman

 

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje