Biuletyn Informacji Publicznej - SZKOŁA PODSTAWOWA nr 158 im. Jana Kilińskiego
http://bip.sp158.waw.pl

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
Szkoła Podstawowa
mazowieckie
Warszawa
Warszawa - Śródmieście
Warszawa
Ciasna 13
00-232
Jan Kiliński

www.sp158.waw.pl

(22) 831 13 27

(22) 831 13 27

sp158@edu.um.warszawa.pl

Beata Orczyk

010206722