SZKOŁA PODSTAWOWA nr 158 im. Jana Kilińskiego

Ewidencje i rejestry

 1. Księgi ewidencji dzieci
 2. Księgi uczniów
 3. Ewidencja legitymacji szkolnych
 4. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
 5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 6. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 7. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 9. Ewidencja danych kadrowych o pracownikach
 10. Rejestr  zwolnień lekarskich
 11. Rejestr nieobecności pracowników
 12. Rejestr wydanych zaświadczeń
 13. Rejestr wypadków
 14. Rejestr zamówień publicznych
 15. Dokumentacja finansowo-księgowa
 16. Księgi inwentarzowe
 17. Rejestr świadczeń socjalnych
 18. Księga zastępstw
 19. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych
 20. Rejestr wydanych upoważnień dyrektora szkoły
 21. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 22. Rejestr delegacji służbowych

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik gospodarczy, specjalista ds. kadr.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 18:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Llas
Ilość wyświetleń: 1567
09 stycznia 2014 18:37 (Jolanta Llas) - Zmiana treści zakładki.
09 stycznia 2014 18:35 (Jolanta Llas) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl