SZKOŁA PODSTAWOWA nr 158 im. Jana Kilińskiego

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 158 w Warszawie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  2. Uchwały nr XLI/1065/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów Statutu Szkoły Podstawowej nr 158 w Warszawie
  3. Statutu Szkoły Podstawowej nr 158

      

  Organem prowadzącym jest m. st. Warszawa

  http://www.srodmiescie.warszawa.pl

      

  Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

  http://www.kuratorium.waw.pl

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 00:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Llas
Ilość wyświetleń: 2890
09 stycznia 2014 00:08 (Jolanta Llas) - Zmiana treści zakładki.
09 stycznia 2014 00:07 (Jolanta Llas) - Zmiana treści zakładki.
09 stycznia 2014 00:06 (Jolanta Llas) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl